Kartel- og fællesklubber

GIMK arbejder for oprettelse af kartelklubber og fællesklubber på de grafiske arbejdspladser.

GIMK's sekretariat varetager arbejdet med igangsætning og opfølgning af klubarbejdet, blandet andet ved afholdelse af informationsmøder og konferencer for tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter.

Der kan rettes henvendelse til GIMKs sekretariat, såfremt man ønsker at blive tilsluttet GIMKs klubprojekt.

Læs standardvedtægter for GIMK-kartelklubber/-fællesklubber