Hovedbestyrelse og forretningsudvalg

29. juni 2016

Forretningsudvalgsmedlemmer:
Kartelformand: Simon Tøgern, formand i HK/Privat
Kartelnæstformand: René Jensen, forhandlingssekretær for 3F Industrigruppen
Kartelsekretær: Kim Jung Olsen, faglig sekretær i HK/Privat

Michael Antonsen, forbundssekretær i Dansk Metal
Stig Pedersen, forbundssekretær i Dansk El-Forbund
John Bondebjerg, forhandlingssekretær i 3F Transportgruppen

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer:

HK/Privat:

Jens Søndergård, formand i branchesektion IT, Medie & Kommunikation
Carsten Frisch, faglig sekretær
6 vakante pladser

3F Industri:
Jørn Lau Kristensen, Schur Pack
Jan Guldmann, 3F Randers

Dansk Metal:
Erling Jensen, forbundssekretær
Michael Antonsen, forbundssekretær

Dansk El-Forbund:
Lars Johansen, DEF København
Kim Hedegaard Laursen, Erritsø Tryk A/S

3F Transport:
Ole Nors Nielsen, næstformand Transportgruppen, Aalborg
1 vakant

Hovedbestyrelses- og Forretningsudvalgsmøder i 2018:

Hovedbestyrelsen holder næste møde 21. november 2018.

Forretningsudvalget holder næste møde 21. november  2018.

Møderne holdes i HK-Huset, Weidekampsgade 8, København S.