Arbejdsmiljøudvalg

01. januar 2021

HK Privat:
June Halvorsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Privat (udvalgsformand) - mail: 44jha@hk.dk
Kim Christian Breinbjerg Andersen, Stibo Graphic A/S
Torben Nielsen, Nørhaven Book

Dansk El-Forbund:

Lene Christiansen, forbundssekretær

Dansk Metal:
Jan Toft Rasmussen, faglig sekretær

3F:
John Villadsen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F Industrigruppen
Vincent Warrer, Dansk AvisTryk A/S